numblees®

E-mail disclaimer
Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).

Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen. numblees® is een handelsnaam van numblees® b.v., statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 66892945. Alle diensten en werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met numblees® b.v., waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn en waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. U kunt hier deze algemene voorwaarden raadplegen. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze kunt u hier vinden.

numblees® Alle rechten voorbehouden.
Ontworpen met
door MM